El Safareig

El Safareig

El Safareig és una entitat amb una llarga trajectòria en el treball d’abordatge de les violències masclistes des dels diferents nivells d’intervenció: prevenció, atenció i recuperació, així com en la formació a professionals i en l’orientació i inserció laboral a dones.

Imatge

S’han buscat elements que representin un concepte clau: impuls, obrir portes i activar-se. Hem marxat del recurs de la imatge feminista comú: Dones, Color lila, Reivindicatiu… i hem apostat per una imatge més poética, simbólica i amb personalitat propia.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

istanbul escort escorts istanbul istanbul escort escorts istanbul